MDDP Akademia Biznesu

Szkolenia dofinansowane z KFS

Menu

Księga przychodów i rozchodów – kurs 8-dniowy

Kurs przygotowujący do samodzielnego prowadzenia małej księgowości.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów – zawodowo lub na własne potrzeby, a także praktyczna nauka prowadzenia księgi podatkowej przy użyciu programu komputerowego.

Kurs adresowany jest do osób z wykształceniem wyższym lub średnim, zamierzających zajmować się na poziomie profesjonalnym prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Uczestnikami szkolenia mogą być, zarówno osoby mające doświadczenie księgowe jaki i osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z księgowością.

W trakcie szkolenia umówione zostaną:
• rozwiązania prawne związane z zatrudnieniem pracownika
• dokumentacja związana z zatrudnieniem, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy
• zasad rozliczania wynagrodzeń pracowników
• szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach
• bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przykładami wypełnienia druków
• zasady udzielania różnych urlopów i ustalenie wynagrodzenia za urlop
• sposób wyliczenia zasiłku chorobowego, macierzyńskiego,
• zapoznanie z programami Płatnik, Symfonia Kadry i Płace

Program

1. Działalność gospodarcza:
a) swoboda działalności gospodarczej,
b) rodzaje działalności gospodarczej,
c) PKD – Polska Klasyfikacja Działalności,
d) rejestracja działalności gospodarczej,
e) likwidacja działalności gospodarczej.
2. Ordynacja podatkowa:
a) definicje,
b) terminy,
c) doręczenia,
d) nadpłata,
e) klasyfikacja podatków.
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
a) formy opodatkowania,
b) wspólne opodatkowanie – ile można zyskać,
c) wynagrodzenia,
d) obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń,
e) ulgi podatkowe,
f) lista płac – ujęcie praktyczne.
4. Podatek od towarów i usług:
a) czynności opodatkowane i zwolnione,
b) opodatkowane czynności nieodpłatne,
c) podstawa opodatkowania,
d) transakcje wewnątrzwspólnotowe,
e) sprzedaż wysyłkowa,
f) eksport i import,
g) transakcje trójstronne,
h) zwolnienie podmiotowe  VAT.
5. Podatkowa księga przychodów i rozchodów:
a) podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR,
b) regulacje prawne,
c) zasady prowadzenia KPiR,
d) przychody,
e) koszty uzyskania przychodów,
f) struktura księgi podatkowej,
g) dowody księgowe,
h) ewidencje dodatkowe.
6. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
a) pojęcie środków trwałych,
b) zasady klasyfikowania środków trwałych,
c) stawki amortyzacji,
d) wartość początkowa,
e) metody amortyzacji,
f) leasing finansowy,
g) leasing operacyjny,
h) zbycie i likwidacja składników majątku.
7. Inwentaryzacja:
a) przedmiot i istota inwentaryzacji,
b) cele inwentaryzacji,
c) podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji,
d) metody inwentaryzacji,
e) przygotowanie inwentaryzacji w jednostce,
f) osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji,
g) etapy inwentaryzacji,
h) dokumentacja inwentaryzacji.
8. Warsztaty komputerowe:
a) moduł księga podatkowa – informacje ogólne,
b) konfiguracja programu,
c) zakładanie nowej firmy,
d) rejestry VAT,
e) ewidencja ryczałtowa,
f) ewidencja dodatkowa,
g) ewidencja wynagrodzeń,
h) raporty kasowo bankowe,
i) moduł Środki Trwałe,
j) ewidencja samochodów,
k) spis z natury,
l) deklaracje podatkowe.

Więcej informacji:
Dział projektów KFS
tel. 22 208 28 58
biuro@szkoleniakfs.com