MDDP Akademia Biznesu

Szkolenia dofinansowane z KFS

Menu

Rekrutacja i selekcja pracowników – 2-dniowe szkolenie

Nabycie umiejętności projektowania procesu rekrutacji i skutecznego prowadzenia rozmów selekcyjnych.

Po szkoleniu Uczestnik zdobędzie  i  udoskonali umiejętności z zakresu:
• przygotowania procedury selekcyjnej,
• tworzenia profilu wymagań zawodowych na dowolne stanowisko pracy,
• postępowania w różnych sytuacjach selekcji personalnych,
• celowej analizy nadesłanych przez kandydatów aplikacji (CV),
• prowadzenia rozmów selekcyjnych,
• unikania błędów w ocenie kandydatów.

Metodyka szkolenia
Metody interaktywne, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Symulacje, case study, testy, dyskusje w podgrupach, mini-wykłady, gry. Zajęcia w warstwie praktycznej oparte są o doświadczenia własne podczas pracy konsultanta w międzynarodowych korporacjach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

Adresaci szkolenia
Specjaliści odpowiedzialni za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr.

Program

1. Stosowanie przepisów o zakazie dyskryminacji i ochronie danych osobowych przy prowadzeniu spraw kadrowych:
• Niebezpieczne pytania w trakcie rozmowy rekrutacyjnej.
• Jakich sformułowań unikać w ogłoszeniu rekrutacyjnym?
• W jakich sytuacjach różnicowanie wynagrodzeń pracowniczych może prowadzić do roszczeń pracownika  w sądzie pracy a kiedy można niektórym pracownikom płacić więcej niż innym?
• Weryfikacja danych pracownika przez banki i inne instytucje a zasady bezpiecznego postępowania działu kadrowego.

2. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, działania integrujące.

3. Rekrutacja i selekcja pracowników – zagadnienia wprowadzające:
• proces rekrutacji i selekcji – poszczególne etapy i ich waga oraz znaczenie dla naboru,
• model efektywnego doboru pracowników,
• konsekwencje „dobrej” i „złej” rekrutacji,
• rozmowa rekrutacyjna jako metoda:
 – tworzenia wizerunku organizacji,
 – budowania opinii o organizacji u potencjalnych klientów,
• koszty długotrwałej rekrutacji,
• koszty rezygnacji „dobrych” kandydatów w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego,
• aspekt prawno-etyczny procesu rekrutacji,
• kiedy pytanie jest dyskryminacją? – co można, czego nie można podczas rekrutacji.

4. Zastosowanie typowych metod selekcji pracowników:
• rodzaje metod selekcyjnych i ich wartość prognostyczna,
• kryteria wyboru właściwych metod (koszt, czasochłonność, trafność, rzetelność, bezstronność),
• baterie testów w procesie selekcji,
• symulacje w procesie selekcji,
• budowanie procesu selekcji z wykorzystaniem poszczególnych metod.

5. Analiza opisów stanowisk i dokumentów aplikacyjnych:
• specyfikacja stanowiska pracy,
• analiza profilu wymagań zawodowych,
• kwestionariusz osobowy – jakie zawrzeć w nim pytania,
• CV:
 – preselekcja – czym jest i według jakiego algorytmu ją stosować,
 – na co zwracać szczególną uwagę?
 – jak interpretować przerwy i zmiany w przebiegu kariery zawodowej?
 – co wyjaśniać w trakcie wywiadu kwalifikacyjnego?

6. Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej:
• zapoznanie się z dokumentami,
• struktura rozmowy w zależności od struktury i treści zawartych w CV,
• kwestionariusz rekrutacji jako narzędzie do sporządzania notatek i analizy informacji,
• rodzaje i funkcje pytań (otwarte, zamknięte, sugerujące, poszerzające i pogłębiające, procesowo-celowe),
• pogłębianie pytań (koncepcja „lejka” – procedura zadawania pytań),
• przygotowanie pytań,
• jak pytać o „zakazane” kwestie?

7. Wywiad zawodowy jako podstawowa technika zdobywania informacji o kandydacie i wywiad kompetencyjny:
• rodzaje wywiadów kwalifikacyjnych,
• wywiad kompetencyjny,
• struktura i sposób prowadzenia wywiadu zawodowego i kompetencyjnego,
• techniki prowadzenia wywiadów,
• trudne aspekty rozmowy rekrutacyjnej:
  – autoprezentacja i prezentacja stanowiska pracy,
  – w jaki sposób rozmawiać o pieniądzach? (elastyczność i promowanie organizacji).

8. Analiza typowych błędów i „niefrasobliwości” w procesie rekrutacji i selekcji:
• kluczowe błędy oceny,
• błędy, jakim podlegam – analiza osobistych błędów i znalezienie sposobów zapobiegania im.

9. Wybór właściwego kandydata na stanowisko:
• najlepszy z kandydatów, czy najlepszy w odniesieniu do wstępnych oczekiwań (profilu?)
• jak podjąć decyzję ? – metody jakościowe i ilościowe

Więcej informacji:
Dział projektów KFS
tel. 22 208 28 58
biuro@szkoleniakfs.com

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2023