MDDP Akademia Biznesu

Szkolenia dofinansowane z KFS

Menu

Zobacz inne szkolenia

» Tworzenie profesjonalnych prezentacji – Microsoft PowerPoint

» Zarządzanie płynnością finansową

» Analiza finansowa przedsiębiorstwa

» Zarządzanie projektami, m.in. akredytowane szkolenia z metodyki PRINCE2

» Akademia VAT

» Akademia CIT

» Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie

» Konsolidacja sprawozdań finansowych

» Zagadnienia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

» Windykacja należności

» Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów

» Analiza rachunków przepływów pieniężnych

» Hedging – jak minimalizować ryzyko w przedsiębiorstwie?

Tematyka szkoleń gastronomicznych:
» Optymalizacja wykorzystania produktu, przy uwzględnieniu sezonowości w kuchni

Tematyka szkoleń baristycznych:
» Artysta w świecie kawy – podstawowe techniki baristyczne

Tematyka szkoleń kelnerskich:
» Kelner – jako doradca gościa i sugestywny sprzedawca

Więcej informacji:
Dział projektów KFS
tel. 22 208 28 58
biuro@szkoleniakfs.com